Završena prva faza radova na izgradnji opskrbnog cjevovoda Pandurica-Šiljak

Firma ”ITC” Zenica d.o.o. završila je radove na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na relaciji Pandurica – Šiljak. Urađen je

Firma ”ITC” Zenica d.o.o. završila je radove na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na relaciji Pandurica – Šiljak. Urađen je jedan kilometar potisnog cjevovoda, odnosno cjevovoda koji funkcioniše pumpanjem. Pored toga, izgrađena je i jedna pumpna stanica – Pandurica 1, a u sklopu projekta planirano je da se uradi još kilometar cjevovoda i još jedna pumpna stanica.

Stavljanjem u funkciju ovoga cjevovoda omogućeno je da voda dođe do Šiljka, gdje bi onda iz rezervoara gravitacijom išla na dole. Sredstva za ovaj projekat obezbijedilo je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građrnja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, sa 250 hiljada KM.

Vodosnabdijevanje svih područja općine Trnovo je cilj ovoga organa uprave, pored do sada realizovanih projekata i onih koji su u toku, planirani su i drugi koji će omogućiti da pitka voda dođe do svakog građanina.

Leave a Comment