Održana javna rasprava na Nacrt urbanističkog plana urbanog područja Trnovo

Nakon što je Skupština Kantona usvojila Nacrt urbanističkog plana za urbana područja u svim općinama Kantona Sarajevo, sa

Nakon što je Skupština Kantona usvojila Nacrt urbanističkog plana za urbana područja u svim općinama Kantona Sarajevo, sa zaključkom o stavljanju ovog dokumenta na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 60 dana. U sali Općine Trnovo, u petak je održana prezentacija pomenutog dokumenta za područje općine Trnovo, nakon čega je uslijedila javna rasprava.
U uvodnim obraćanjima imali smo priliku da čujemo mišljenje i stav Općinskog načelnika, koji je istakao kako vjeruje da će se uspješnom suradnjom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Općine Trnovo i njenih građana doći do najboljeg rješenja kada je u pitanju urbano područje Trnova.

– Drago mi je da imamo priliku sudjelovati i raspravljati o Nacrtu Urbanističkog plana, to je zapravo jako važno i nemoguće ga je izraditi zapravo bez naše pomoći. Urbanistički plan je temelj za naš urbani razvoj i mi ćemo poduzeti sve neophodno sa stanovišta mene kao načelnika i nadležne službe Općine, a ne sumnjam da će se uključiti i naši građani, te da će imati kvalitetne primjedbe i sugestije, zaključuje Općinski načelnik.

Ovom prilikom obratio se i pomoćnik direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za prostorno plansku dokumentaciju i voditelj plana, gospodin Edin Jenčiragić.

-Naglašavam da je ovo dokument u formi Nacrta i da nije konačna verzija. Pozivam vas sve da primjedbe i sugestije dostavite Općini i nadležnoj službi. Zavod vam stoji na raspolaganju i sve što je u skladu sa zakonom i strukom će biti uvaženo, istakao je gospodin Jenčiragić.

Dio tima Zavoda za planiranje razvoja KS, koji je i nosilac izrade, prezentirali su sam Nacrt, nakon čega je uslijedila javna rasprava u kojoj su učestvovali Općinski vijećnici i građani Općine Trnovo.

– Kako vidim cijela naselja su planirana kao poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište na kojem gradnja nije dozvoljena. Razvoj privrede i turizma, koji je važan za naše građane i našu općinu je potpuno zanemaren, istakao je jedan građanin Općine.

– Od iznesenih primjedbi na javnoj raspravi najčešće ponavljana odnosila se na namjenu poljoprivrednog zemljišta, te na jednu od Nacrtom planiranih naseljskih saobraćajnica, te primjedbe koje se odnose na proširenje urbanog područja, tačnije pojasa uz magistralni i regionalni put jer postoji kompletna infrastruktura, ali i proširenje poljoprivrednog zemljišta, tačnije zemljišta koja se po katastru vode kao njive i livade, a sada su obrasle u šumu. Sve primjedbe su evidentirane, a za iste su predstavnici Zavoda zamolili da građani dostave u pisanoj formi i da iste budu konkretne kao što su ovdje iznijeli, sa eventualnim novim prijedlozima ukoliko ih imaju.

Napomenut ćemo još jedanput da su grafički i tekstualni prilozi usvojenog Nacrta urbanističkog plana urbanog područja dostupni na uvid na web stranici Općine, te pozivamo sve zainteresirane subjekte, građane Općine da dostave svoje sugestije i primjedbe u pisanoj formi na protokol Općine Trnovo.

Pin It

Leave a Comment