Osim redovnih izdvajanja budžetskih sredstava za realizaciju planiranih projekata, podršku mladima i „ranjivim“ kategorijama stanovništva, o čemu smo već pisali, Općina Trnovo u svojim izdvajanjima obuhvata pojedince, udruženja, društva i vjerske zajednice. Svake godine izdvajaju se sredstva za opremanje školaraca, za prevoz đaka, za pomoć u školovanju mladih, a u ovoj godini su izdvojena  sredstva […]


Zimska turistička sezona 2020/2021 zvanično je otvorena na Bjelašnici, 12.12.2020. godine. Uobičajena manifestacija otvaranja je izostala zbog epidemiološke situacije, a kao zamjena bilo je omogućeno besplatno skijanje, za najmlađe atrakcija je bio Vučko sa kojim su se djeca slikala i igrala. Posjetioci koji ne skijaju mogu uživati u panoramskom razgledanju Bjelašnice na šestosjednoj žičari, gastro […]


Ministre, za čiji interes rušite projekte na Bjelašnici?   Povodom javnih istupa odlazećeg ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Faruka Kapidžića, a u cilju objektivnog informisanja, Općina Trnovo upućuje saopćenje za javnost:   Neugodno smo iznenađeni pokušajima odlazećeg ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, gospodina Faruka Kapidžića, da negativni […]


Ponekad u životu ljudima zatreba pomoć koju pruža sistem socijalne zaštite koji pomaže socijalno najugroženijim građanima, koji zbog nepovoljnih ličnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. Dugi niz godina Općina Trnovo je uz svoje građane kojima zbog bolesti, dugotrajne nezaposlenosti i sličnih teških životnih okolnosti prijeti siromaštvo i socijalna […]


Sanacija i asfaltiranje puteva za organ uprave u Trnovu je kontinuiran posao, svake godine u tu svrhu, sa ciljem stvaranja boljeg i ljepšeg životnog ambijenta, iz budžeta se izdvajaju značajna finansijska sredstva. U sklopu projekta, koji obuhvata više dionoca puteva, privedeno je kraju asfaltiranje lokalnog puta za Trebečaj. Sanirana je postojeća trasa puta i asfaltirana […]


Na dan memorijalnog pohoda u znak sjećanja na nastradale planinare 1962. godine, članovi Udruženja „Ambasadori olimpijskih planina“ završili su markiranje južne staze na olimpijskoj Bjelašnici. Postavljene su ljetne i zimske markacije ukupne dužine 10.700 metara sa visinskom razlikom od 790 metara, a naknadno je označen dio koji spaja Kuću spasa sa olimpijskim stazama. Postavljeno je […]


O B A V J E Š T E NJ E Obavještava se javnost da će se javna rasprava o Nacrtu Elaborata i Nacrtu Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica na području općine Trnovo, utvrđeni na sjednici Općinskog vijeća Trnovo, dana 01.10.2020. godine, održati dana 10.12.20120.godine u […]


Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo broj, 02-05-3790/18 od 28.11.2018. godine i člana 6. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 48/17) i broj 01-02-3776/18 od 27.11.2018. godine, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS za […]