Početkom oktobra počela je jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada u Kantonu Sarajevo, koja će trajati do 29.10.2021. godine. Građani odlažu svoj kabasti otpad u danima vikenda na poznate lokacije iz ranijih akcija, a KJKP ”Rad” d.o.o. Srajevo ga odvozi.   Određeni su termini odvoza kabastog otpada za svaku Općinu u Kantonu Sarajevo, tako da su […]


Komandant Zaim Imamović je poginuo 9. oktobra  1995. godine u borbi vođenoj na Rogojskoj gredi, na padinama Treskavice u okviru završnih borbi koje je vodila Armija RBiH na deblokadi, odnosno povezivanju Sarajeva i Goražda, nekoliko dana prije uspostave mira u BiH. Imamović je za vrijeme rata bio borac i komandant 14. divizije 1. korpusa Armije […]


U petak, 08.10.2021. godine na mjesnom spomen-obilježju, u organizaciji Udruženja ”Ratni vojni invalidi” Općine Trnovo, obilježeni su ”Dani otpora Kijeva.” Prije džuma namaza proučen je Jas'in u lokalnoj džamiji, potom na šehidskom mezarju u Kijevu.   Uz prisustvo zvaničnika, predstavnika boračkih udruženja, pripadnika boračke populacije, porodica šehida i građana, položeno je cvijeće i odata počast […]


Broj: 02-27-2279/21 Trnovo, 28.9.2021. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13 i 100/13), člana 38. i 118. Statuta Općine Trnovo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/08), članova 1., 6., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u […]


U sklopu ugovora o izgradnji objekata za vodosnadbijevanje Bjelašnice, izgrađeni su objekti na Proskoku, Štinjem dolu, a trenutno je u izgradnji rezervoar za vodu u blizini Javorovog Dola. U pitanju je rezervoar za vodu kapaciteta 2×250 m3 sa pomoćnom prostorijom i 2 krilna zida. U osnovi konstrukcija je nepravilnog geometrijskog oblika, dimenzija 22,76×9,10 m (rezervoari […]


Na spomen-obilježju Igman, potom na platou Čakle-Proskok, jučer je obilježena  27. godišnjica diverzantske akcije Čakle, a istovremeno je obilježen i Dan diverzanata Prve bošnjačke brigade Armije RBiH. Organizator obilježavanja bilo je Udruženje JOB ”Unija veterana” Općine Trnovo. Okupili su  se nekadašnji diverzanti, veterani rata, porodice šehida i prijatelji, zvaničnici, predstavnici boračkih udruženja, gosti i brojni […]