Obavještavaju se lica koja su predala zahtjev po Javnom pozivu – dodjela jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala COVID-19, objavljen 06.04.2022. godine, da dopune nedostajuću dokumentaciju u roku od 10 dana od dana objave ovog Obavještenja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Trnovo. Radi se o dopuni medicinske dokumentacije, jer su neki zahtjevi […]


?Zemlja je bogata vodom, planinama, rudama, ravnicama, biljkama, životinjama.   ?Zemlja je bogata narodima, kulturama, različitostima, posebnostima.  , ♻️Potrudimo se zajedno da postane i ostane još zelenija, šarenija, mirisnija.     Općina Trnovo  


Za odabrane korisnike plastenika po Javnom pozivu, jučer je održana edukacija na temu plasteničke proizvodnje. Neki od korisnika se tek sada susreću sa ovom vrstom proizvodnje, tako da im je održana edukacija omogućila osnovno znanje za upotrebu plastenika. Pored toga pružila im je uslove za moguće samozapošljavanje njihovih članova porodice. Na osnovu svega ovoga će […]


U sali Općine Trnovo jučer je upriličeno potpisivanje Ugovora sa 20 krajnjih korisnika plastenika, a nakon utvrđivanja liste korisnika koji su ostvarili pravo na dodjelu istih kroz projekat ”Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba, i mlađih osoba kroz proizvodnju u plastenicima”. Općina Trnovo je u februaru raspisala Javni poziv za podnošenje zatjeva za dodjelu […]


Okončana je Škola skijanja za više od 4.000 učenika javnih osnovnih škola, koju je realiziralo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, shodno Nastavnom planu i programu za šesti razred iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj. Učenici su imali priliku da savladaju osnovne skijaške vještine, a ovaj oblik odgojno-obrazovnog rada veoma je važan za psiho-fizičko […]


Jučer su počeli radovi na postavljanju 3D dekorativne fontane na Babinom Dolu, tačnije na  kružnom toku olimpijske Bjelašnice. Počeli su radovi na realizaciji  projekta – Izrada 3D ukrasnih elemenata na području općine. Projekat se sufinansira po Javnom pozivu Turističke zajednice Kantona Sarajevo – Programi i projekti novogodišnje dekoracije/ iluminacije. Cilj projekta je podizanje kvalitete turističke […]


U sali Općine Trnovo jučer je upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021/22 godinu. Općina Trnovo je ove godine obezbijedila ukupno 110 stipendija, od toga 72 za učenike i  38 za studente. Stipendisti su morali ispuniti opće i posebne uvjete utvrđene kriterijima za dodjelu stipendija Općine Trnovo. Potpisnik stipendija u […]


Na području općine Trnovo jučer je na šest lokacija zvanično nastavljena akcija masovnog pošumljavanja ”Zasadi za život”, koju je pokrenulo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u saradnji sa KJP Sarajevo-šume, u jesen prošle godine. Akciju ”Jedno drvo za jednog lovca” organizovalo je Lovačko društvo ”Trnovo” koje je svojim sredstvima obezbijedilo 550 sadnica za 550 članova ovoga […]