Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA MBBR

Općina Trnovo realizira niz kapitalnih projekata, jedan od njih je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadne vode na Bjelašnici

Općina Trnovo realizira niz kapitalnih projekata, jedan od njih je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadne vode na Bjelašnici po najnovijoj tehnologiji, koji se prvi put provodi u BiH.

Rad budućeg postrojenja za biološko prečišćavanje otpadnih voda temelji se na primjeni savremene PVA-MBBR tehnologije. Riječ je tehnologiji koja omogućava samorastvaranje biološkog mulja, koji se daljnjom preradom može iskoristiti i kao gnojivo u poljoprivredi.

Proces biološkog prečišćavanja otpadnih voda uz primjenu PVA-MBBR granula razvijen je u Sloveniji i Japanu. Do sada su samo četiri takva prečistača izgrađena na Balkanu, dva u Sloveniji i dva u Hrvatskoj.

Realizacija ovog kapitalnog projekta, lokacijski smještenog na Gornjoj Grkarici, prema riječima izvođača kompanije Neimari, nakon dobijanja građevinske dozvole započela je na proljeće prethodne godine pripremnim radovima.

Izgradnja uključuje također i pripremu terena i svih pomoćnih sadržaja, dakle uređenje lokacije u okviru ovog projektnog zadatka. Nabavka svih komunalnih usluga, izgradnja pristupne ceste, glavnog dovodnog kolektora i druge kablovske i cijevne infrastrukture, obezbjeđenje vodom, površina za odlaganje, manipulativnih i parkirališnih površina, ispusnu građevinu i ostale objekte te nasipanje terena Postrojenja u okviru ovog projektnog zadatka.

 

Projekat vrijedan 2,6 milona konvertibilnih maraka

Vrijednost radova na ovom projektu bez PDV-a iznosi 2.677.862 KM, a finansiraće ih Centar za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) u ime Republike Slovenije sa 640.795 EUR i sufinansirati Općina Trnovo sa milion maraka te Kanton Sarajevo i FBiH sa po 500.000 KM.

Pogledajte kako je izgledao prečistač u junu tekuće godine, kada je Općinu Trnovo posjetila vođa odjeljenja CMSR-a, gospođa Mojca Kopše i obišla mjesto izvođenja radova na izgradnji prečistača, te ovom prilikom istakla kako je zadovoljna dosadašnjom implementacijom plana rada, a zatim pogledajte kako prečistač izgleda danas.

 

– Provođenjem ovog projekta vodeća svjetska tehnologija prečišćavanja voda biće primijenjena i u BiH. Budući prečistač otpadnih voda imaće kapacitet da primi kompletnu separatnu i kišnu kanalizaciju sa područja Igmana i Bjelašnice, istakao je Općinski načelnik, te kazao kako su preostali još radovi koji se tiču vanjskog uređenja, sadnja trave i slično.

 

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment