Završena akcija čišćenja na području općine Trnovo

Završena je velika akcija čišćenja na području općine Trnovo koja je trajala tri dana, od 28.07. do 30.07.2022.

Završena je velika akcija čišćenja na području općine Trnovo koja je trajala tri dana, od 28.07. do 30.07.2022. godine.

Akciju je pokrenulo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i odvijala se u svim mjesnim zajednicama. Akcija je provedena u saradnji sa Općinom Trnovo i  komunalnim javnim preduzećima.

Rađeno je uklanjanje divljih deponija i kabastog otpada, čišćenje javnih zelenih površina, saobraćajnica, trotoara, stajališta, kanala i drugih lokacija.

Ručnim čišćenjem tretirano je preko 11 hiljada metara kvadratnih površine, a sakupljeno je, utovareno i deponovano oko 2200 kg komunalnog otpada. Mašinskim čišćenjem obuhvaćeno je oko 51 hiljada metara kvadratnih, a sakupljeno je oko 6200 kg otpada.

Oprano je oko 178.770 metara kvadratnih površine. Ukljanjanje divljih deponija vršeno je u svim mjesnim zajednicama, sa kojih je odvezeno oko 15.600 kg raznog otpada.

Mašinski su pokošeni i uređreni travnjaci koji inače nisu u sklopu redovnog održavanja preduzeća, te je izvršeno pranje ulica na nekim djelovima na Bjelašnici i Igmanu.

Iz Općine Trnovo zahvalili su se Ministarstvu na organizaciji ove akcije, kao i uposlenicima preduzeća koja su učestvovala u ovom čišćenju.

Leave a Comment