Uređenje korita

Općina Trnovo je nakon potpisanog Sporazuma za realizaciju projekata regulacije riječnih korita sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo provela

Općina Trnovo je nakon potpisanog Sporazuma za realizaciju projekata regulacije riječnih korita sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo provela postupak javne nabavke, te potpisala Ugovor sa izvođačem radova.

Izvođač radova je kompanija Mevludin komerc  d.o.o. Ilidža.

Vrijednost Ugovora o izvođenju radova iznosi 549.823,49 KM, a istim je ugovoreno uređenje korita Crne rijeke, zatim uređenje potoka Krsinja i uređenje korita rijeke Rakitnice. Trenutno se izvode radovi na regulaciji rijeke Rakitnice, dok su radovi na regulaciji korita Crne rijeke već okončani.

Projektom će biće izvršeno čišćenje sprudova i nanosa iz korita, što će doprinijeti nesmetanom i bržem protoku, te ljepšem i urednijem izgledu, a konačan cilj je da se spriječi štetno djelovanje voda na ovom području.

  • Izvođenje radova uključuje geodetske radove, zatim sječenje drveća i niskog rastinja, mašinsko skidanje humusa, zatim betonske radove te snimak izvedenog stanja i izrada elaborata izvedenog stanja, istakli su izvođači radova.

Prilikom obilaska terena Općinske službe za urbanizam, kompletan potez kroz naseljeno područje Delijaši gdje se izvode radovi na koritu Crne rijeke, izvršeno je sječenje šiblja i niskog rastinja, trave, okresivanje grana stabala koja se nalaze uz riječno korito, a nakon toga je uklonjen nataloženi materijal i mulj iz korita rijeke.  Jedan od mještana je kazao kako su ovakvi projekti neophodni, naročito nakon lošeg iskustva tokom prethodne zime i poplava koje su zadesile i općinu Trnovo.

„Kako vidim radi se na uklanjanju mulja, mislim da je cilj da se rijeka usmjeri i da ima svoj prirodni tok, a da ne narušavamo prirodu,” dodao je.

Ajla Lindov

Leave a Comment