Posjeta Centra za međunarodno sudjelovanje i razvoj (CMSR-a) i ambasadora Slovenije Općini Trnovo

Protekle sedmice Općinu Trnovo posjetila je delegacija Centra za međunarodno sudjelovanje i razvoj (CMSR) i ambasador Slovenije u

Protekle sedmice Općinu Trnovo posjetila je delegacija Centra za međunarodno sudjelovanje i razvoj (CMSR) i ambasador Slovenije u Sarajevu, njegova ekselencija Damijan Sedar.
Delegacija je, nakon sastanka u kabinetu Općinskog načelnika, posjetila lokaciju na kojoj je izgrađen prečistač po savremenoj tehnologiji PVA MBBR, čiju je izgradnju sufinansirala Republika Slovenija putem CMSR-a. Prilikom posjete delegacja je obišla i gradilište Poslovno-sportskog centra Trnovo, na Bjelašnici.

Na poziv Ambasade Republike Slovenije i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR), istog dana Općinski načelnik je prisustvovao informativnom sastanku o razvojnoj saradnji Republike Slovenije preko CMSR-a. Na sastanku je predstavljeno bilateralno razvojno sudjelovanje Republike Slovenije usmjereno prema zemljama Zapadnog Balkana, te mogućnost i način sufinansiranja projekata preko donacije Republike Slovenije.


Na samom početku informativnog sastanka koji je održan u prostorijama Ambasade Republike Slovenije u BiH, pozdravnim govorom obratili su se ambasador Republike Slovenije u BiH Njegova ekselencija Damijan Serdar, direktor CMSR-a Dejan Prešiček i šefica Odjela za međunarodnu razvojnu suradnju CMSR-a Mojca Kopše.
Nakon obraćanja uslijedila je i prezentacija razvojne saradnje Republike Slovenije putem CMSR-a. Centar za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) je nezavisna, neprofitna, istraživačka i savjetodavna organizacija u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa čiji počeci datiraju iz 1960-ih godina. Republika Slovenija i SID banka su osnovale CMSR za potrebe javnog interesa u oblasti međunarodne razvojne saradnje.

Općina Trnovo će u narednom periodu pripremiti i neke nove prijedloge projekata koji bi mogli biti finansirani od strane CMSR-a Republike Slovenije.

Leave a Comment