Općina Trnovo kao društveno odgovorna lokalna zajednica izdvaja sredstva iz Budžeta za one kategorije stanovništva kojima je pomoć potrebna, između ostalih za liječenje socijalno ugroženih lica, za teška oboljenja boračkih kategorija, jednokratne pomoći za socijalno ugroženo stanovništvo, kao i druge vrste pomoći. Sredstva se izdvajaju i za mlađu populaciju u oblasti sporta i školovanja, u […]


Nakon okončanja radova na lokalnom putu u Presjenici završeni su radovi na još jednom u Kijevu, asfaltiran je lokalni put za Jablanicu 1 površine 900 m2. Ovo je još jedan u nizu projekata kojim Općina Trnovo izdvaja sredstva za naselja koja se nalaze na području Trnova u RS-u. Radove zatezanja postojeće trase, pripremu podloge i […]


Tokom ovogodišnje građevinske sezone na području Općine Trnovo urađen je veliki broj infrastrukturnih projekata. Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, tj. o rekonstrukciji, izgradnji, sanaciji i asfaltiranju puteva, radovi su i dalje u toku, a izvodiće se sve dok vremenske prilike budu dozvoljavale. Završeni su radovi na lokalnom putu za Presjenicu, gdje je izvršeno zatezanje […]


Svjesni da ulaganjem u infrastrukturne projekte otvaraju put za brži razvoj lokalne zajednice u Općini Trnovo investiraju u projekte izgradnje i asfaltiranja puteva. U ovogodišnjoj građevinskoj sezoni sanirano i asfaltirano je više punih komunikacija u svim Mjesnim zajednicama, kao i na području Trnova u RS. Planirana je realizacija još nekoliko projekata, od kojih su neki […]


Šumska infrastruktura mora biti planirana, izgrađena i održavana, a u planiranju šumskih puteva u obzir se uzima značaj puta za gospodarenje šumama, prilagođavanje okolini, opstanak i razvoj planinskih sela kao i turističke i rekreacione potrebe. Općina Trnovo kontinuirano radi na sanaciji i asfaltiranju šumskih puteva za koje pored toga što uglavnom prolaze kroz lokalna naselja […]


U sali Općine, u petak, 30.10.2020. godine održana je 27. sjednica Općinskog vijeća sa početkom u 18:00 sati. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Emina Mehmedagić uz prisustvo 13 vijećnika. Dnevni red je sadržavao šest tačaka i jednoglasno je usvojen. Između ostalog razmatrao se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01-30.09.2020. godine, nacrt Budžeta […]


Svake godine u budžetu Općine Trnovo izdvajaju se sredstva za pomoć drugim općinama, između ostalih sredstva su izdvajana za projekte u Kiseljaku, Čajniču, Rudom  i Fojnici. Kontinuirano se svake godine pomaže realizaciji projekata u Trnovu koje pripada Republici Srpskoj. Izdvajana su sredstva za asfaltiranje lokalnih puteva u Kijevu, Trnovu i Turovima, izgradnju crkve i parohijskog […]


U prethodnom periodu u Mjesnoj zajednici Šabići, urađena je sanacija i asfaltiranje lokalnog puta za Kramare, dionice puta Ivanovo polje-Lijeska, lokalnog puta Brda-Milišići, puteva za Bobovicu i Ozimine i lokalnog puta Rakitnica-Zarije. Sada je okončana sanacija i asfaltiranje putne komunikacije Štini do-Lukavac. Asfaltirana je površina od 882,00 m2 i izvršeno ugrađivanje izdignutih ivičnjaka od cementnog […]


Nastavljaju se radovi sanacije i asfaltiranja lokalnih puteva na području Općine Trnovo, što doprinosi poboljšanju infrastrukture i pristupa svim njenim dijelovima. Završeni su radovi na lokalnom putu u MZ Dejčići, putna komunikacija za naselje Ostojići gdje je urađena sanacija puta, te asfaltirana površina od 1.500,00 m2. Investitor radova je Općina Trnovo, pripremne radove je izvelo […]

1 81 82 83 84 85 110