Tokom ovogodišnje građevinske sezone na području Općine Trnovo urađen je veliki broj infrastrukturnih projekata. Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, tj. o rekonstrukciji, izgradnji, sanaciji i asfaltiranju puteva, radovi su i dalje u toku, a izvodiće se sve dok vremenske prilike budu dozvoljavale. Završeni su radovi na lokalnom putu za Presjenicu, gdje je izvršeno zatezanje […]


Svjesni da ulaganjem u infrastrukturne projekte otvaraju put za brži razvoj lokalne zajednice u Općini Trnovo investiraju u projekte izgradnje i asfaltiranja puteva. U ovogodišnjoj građevinskoj sezoni sanirano i asfaltirano je više punih komunikacija u svim Mjesnim zajednicama, kao i na području Trnova u RS. Planirana je realizacija još nekoliko projekata, od kojih su neki […]


Šumska infrastruktura mora biti planirana, izgrađena i održavana, a u planiranju šumskih puteva u obzir se uzima značaj puta za gospodarenje šumama, prilagođavanje okolini, opstanak i razvoj planinskih sela kao i turističke i rekreacione potrebe. Općina Trnovo kontinuirano radi na sanaciji i asfaltiranju šumskih puteva za koje pored toga što uglavnom prolaze kroz lokalna naselja […]


U sali Općine, u petak, 30.10.2020. godine održana je 27. sjednica Općinskog vijeća sa početkom u 18:00 sati. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Emina Mehmedagić uz prisustvo 13 vijećnika. Dnevni red je sadržavao šest tačaka i jednoglasno je usvojen. Između ostalog razmatrao se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01-30.09.2020. godine, nacrt Budžeta […]


Svake godine u budžetu Općine Trnovo izdvajaju se sredstva za pomoć drugim općinama, između ostalih sredstva su izdvajana za projekte u Kiseljaku, Čajniču, Rudom  i Fojnici. Kontinuirano se svake godine pomaže realizaciji projekata u Trnovu koje pripada Republici Srpskoj. Izdvajana su sredstva za asfaltiranje lokalnih puteva u Kijevu, Trnovu i Turovima, izgradnju crkve i parohijskog […]


U prethodnom periodu u Mjesnoj zajednici Šabići, urađena je sanacija i asfaltiranje lokalnog puta za Kramare, dionice puta Ivanovo polje-Lijeska, lokalnog puta Brda-Milišići, puteva za Bobovicu i Ozimine i lokalnog puta Rakitnica-Zarije. Sada je okončana sanacija i asfaltiranje putne komunikacije Štini do-Lukavac. Asfaltirana je površina od 882,00 m2 i izvršeno ugrađivanje izdignutih ivičnjaka od cementnog […]


Nastavljaju se radovi sanacije i asfaltiranja lokalnih puteva na području Općine Trnovo, što doprinosi poboljšanju infrastrukture i pristupa svim njenim dijelovima. Završeni su radovi na lokalnom putu u MZ Dejčići, putna komunikacija za naselje Ostojići gdje je urađena sanacija puta, te asfaltirana površina od 1.500,00 m2. Investitor radova je Općina Trnovo, pripremne radove je izvelo […]


U Općini Trnovo se kontinuirano radi na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva u selima i naseljima, sa ciljem da se poboljša kvalitet života stanovništva, uz olakšano kretanje kako pješaka tako i vozača. Pristupni putevi za sela u Trnovu su od životne važnosti pogotovo u zimskom periodu. Nakon završetka radova na lokalnom putu Milišići-Brda, okončani su […]


U Mjesnoj zajednici Šabići završeni su radovi sanacije i asfaltiranja lokalnog puta Brda-Milišići. Sanirana je i asfaltirana površina od 1.800,00 m2, s tim da su urađena proširenja nepreglednih krivina. Radove je izveo Konzorcij Goraždeputevi d.d. Goražde i GP PUT a.d.I.Sarajevo, a nadzor radova vršio je Arting BH d.o.o. Dionica puta Brda-Milišići je u sklopu Ugovora […]

1 79 80 81 82 83 108