JAVNI POZIVI/OGLASI

Decembar, 2017

 • 15 Decembar

  Javni oglas za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja općine Trnovo

  Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI POZIV Za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo I Raspisuje se javni poziv za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo. …

  Detaljnije
 • 15 Decembar

  Javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

  Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS Za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo I Raspisuje se javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo –lokalitet Babin do Bjelašnica. Zakupnina …

  Detaljnije
 • 7 Decembar

  Oglas o prodaji

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

  Detaljnije