Subota, Maj 27, 2017 17:28

JAVNI POZIVI/OGLASI

Maj, 2017

April, 2017

  • 27 April

    Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

    Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

    Detaljnije

Mart, 2017