JAVNI POZIVI/OGLASI

Februar, 2019

  • 18 Februar

    Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

    Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima …

    Detaljnije

Januar, 2019