Petak, Septembar 22, 2017 22:32

JAVNI POZIVI/OGLASI

Septembar, 2017

 • 8 Septembar

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14), te Odluka o načinu i uvjetima …

  Detaljnije

August, 2017

Juli, 2017

 • 17 Juli

  JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA

  Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17), a u vezi utvrđenog Nacrta Urbanističkog projekta ”Poslovno-sportski centar Trnovo, nosilac pripreme O B A V J E Š T A V A Javnost da će se javna rasprava o …

  Detaljnije