JAVNI POZIVI/OGLASI

Decembar, 2017

 • 27 Decembar

  Javni poziv

  Na osnovu člana 119. stav (6) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 24/17) i člana 38. Statuta Općine Trnovo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 12/08), Općinski načelnik, objavljuje J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za učešće u radu …

  Detaljnije
 • 15 Decembar

  Javni oglas za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja općine Trnovo

  Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI POZIV Za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo I Raspisuje se javni poziv za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo. …

  Detaljnije
 • 15 Decembar

  Javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

  Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS Za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo I Raspisuje se javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo –lokalitet Babin do Bjelašnica. Zakupnina …

  Detaljnije