Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je, po prvi put u Kantonu Sarajevo, obezbijedilo sredstva za HPV vakcine. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je završio proces nabavke oko 1.689 doza ove vakcine, koje su danas stavljene na raspolaganje na svim školskim dispanzerima u organizacionim jedinicima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Ministar Vranić je pozvao sve zainteresirane […]


#uspjehBezRizika Dana 07.11.2022. godine počela je “Sedmica sudske nagodbe” u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH i trajat će do 18. novembra 2022. godine. Sudskom nagodbom, stranke same dogovaraju na koji način će riješiti spor, a postignuta sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda. Zaključuje se pred nadležnim sudom, a posebno […]


Iz Službe za privredu i finansije obavještavaju poljoprivredne proizvođače sa područja općine Trnovo, da su dužni do 15. novembra tekuće godine, izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu, 2023. godinu, kako je to propisano članom 13. stav (1) i (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/10 i […]


Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica sa svojim saradnicima posjetio je Policijsku stanicu Trnovo. Nakon obilaska prostorija zgrade, održan je sastanak s načelnikom Općine Trnovo Ibrom Berilom i komandirom Policijske stanice Trnovo Ademom Lilićem. Na sastanku je usaglašena mogućnost izgradnje posebnog objekta policijske stanice u neposrednoj blizini Općine Trnovo, čime bi se dugoročno osigurao […]


Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo osiguralo 7.761 besplatnu dozu vakcina protiv gripe za sezonu 2022/2023. Vakcine su distribuirane u JU Dom zdravlja KS. Vakcinacija počinje danas u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine. U JU Dom zdravlja Trnovo distribuirano je 100 doza. Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, u koju spadaju penzioneri, osobe starije […]


U naselju Batići, ovih dana su položeni novi metri asfalta, a ovi radovi predstavljaju nastavak započetih aktivnosti na uređenju putne infrastrukture na području ovoga Kijevskog naselja. Cilj je uslove za život ljudi u ovome dijelu podignuti na znatno viši nivo. U pitanju je još jedan infrastrukturni projekat koji je realizovan u saradnji dvije Općine, Općine […]


Jučer, u srijedu, 2. novembra, u 11 sati u bjelašničkom selu Ledići, predsjednik Fondacije za zaštitu Bjelašnice, Igmana, Treskavice, Visočice i kanjona Rakitnice prim. dr. Alija Mulaomerović predao je ključeve etno kuće direktoru Doma za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo Tariku Smailbegoviću. Ovim simboličnim činom štićenici Doma postali su korisnici kuće i pripadajućeg zemljišta tokom […]


Općina Trnovo kontinuirano iz Budžeta izdvaja sredstva za pomoć određenim kategorijama stanovništva. Zbog stalnog porasta životnih troškova usljed pandemije, određenih kriza u društvu i ublažavanja posljedica istih, dodjeljivane su jednokratne novčane pomoći. Prvo, za one koji su prebolovali Covid-19, penzionrerima čije su penzije do 500,00 KM, potom za srednjoškolce kao pomoć opremanja za novu školsku […]


28.10.2022. godine Općina Trnovo, u saradnji sa projektom „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS)“ koji implementira UNDP a podržava Porticus, je organizovala prvu Lokalnu dijalošku platformu. Cilj Lokalne dijaloške platforme je da postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključivanje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom. Članstvo u LDP […]