Početna / Vijesti (stranica 48)

Vijesti

Decembar, 2010

 • 1 Decembar

  Vodostaj rijeka u porastu

  rijeka-vodostaj

  Ekipa Civilne zaštite Općine Trnovo tokom obilaska terena 01.decembra 2010. godine konstatovala je da se nakon padavina rijeka Željeznica izlila iz svog korita. Došlo je do izlijevanja rijeke Željeznice u MZ Kijevu i Godinji, te je došlo do izlijevanja rijeke Krsinje u Pendičićima i Gračanici i rijeke Rakitnice u Rakitnici …

Novembar, 2010

 • 29 Novembar

  SAOPĆENJE ZA MEDIJE

  brana 1

  Općinsko vijeće Trnovo je na 20. redovnoj sjednici pored ostalih pitanja razmatralo i o aktuelnom problemu, vezano za najveće bh. klizište na lokalitetu Bogatića, koje se prostire u oba entiteta. Kako kiša intezivnije pada, tako i hiljade kubika zemlje sve više klize i zatrpavaju korite rijeke Željeznice. Direktno je ugrožena …

 • 11 Novembar

  Položeno cvijeće na Spomen-obilježje palih boraca

  polaganjecvijeca

  Predstavnici Općine Trnovo i borci NOR-a i antifašista Crne Gore-Plav jučer su položili vijenac na Spomen – obilježje palih boraca za oslobođenje Trnova, među kojima se nalaze zemni ostaci 49 boraca iz Opštine Plav. – Naša patriotska i programska obaveza je da posjetimo spomen-obilježje i odamo poštu svim palim borcima …

 • 10 Novembar

  Povećan vodostaj svih rijeka

  rijeka-vodostaj

  Na području Općine Trnovo došlo je do povećanja vodostaja svih rijeka, usljed padavina tokom protekla dva dana. Rijeka Rakitnica se izlila iz svog korita i poplavila sela Rakitnica i Šabići. Rijeka Željeznica je u porastu, ali je još uvijek u svom koritu. Ekipa Civilne zaštite Općine Trnovo je na terenu …

Oktobar, 2010

Septembar, 2010

 • 6 Septembar

  Urađen asfalt u selu Turovi

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  U proteklom periodu urađen je asfalt u selu Turovi. Vrijednost projekta je 118.787,21 KM, a investitor je Općina Trnovo, Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo i građani Općine Trnovo. Izvođač radova je firma «Grakop» d.o.o. Kiseljak.

Juli, 2010

 • 22 Juli

  Usvojena Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Na jučer održanoj  19. sjednici, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Trnovo. Javno pojedinačno priznanje dodjeljuje se Safetu Bjelonja i  Sulejmanu Mulaosmanoviću, dok se  kolektivno javno priznanje dodjeljuje KJKP « Rad»-odjeljenje Trnovo.  Dobitnicima pojedinačne Plakete Općine Trnovo dodjeljuje se novčana nagrada u  iznosu …

Juni, 2010

 • 30 Juni

  Danas primopredaja radova izvedenih na 13 stambenih jedinica

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Primopredaja radova na sanaciji i rekonstrukciji 13 ( trinaest ) stambenih jedinica rekonstruisanih u okviru projekta koji se finansira kroz Fond za povratak, održat će se 30. juna 2010. godine u 15:30 sati. Komisija za primopredaju, posmatrači, izvođač i vlasnici/ korisnici rekonstruisanih objekata će se sastati u sali Općine Trnovo …

 • 23 Juni

  Održano općinsko takmiČenje ” Knjiga je moj najbolji prijatelj”

  3

  Održano je općinsko takmičenje u broju pročitanih knjiga, pod nazivom  « Knjiga je moj najbolji prijatelj» za školsku 2009/2010. Takmičenje su organizovale Općina Trnovo i Hadžići, a u saradnji sa Pedagoško – prosvjetnim zavodom. Na takmičenju su učestvovali učenici nižih razreda (II-V) osnovnih škola sa područja Trnova i Hadžića. Radove …

 • 18 Juni

  Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

  obavijest_potpisivanje_ugovora_stipendiranje_opcina_trnovo_20104

  Na jučer održanoj 18. sjednici Općinskog vijeća Trnovo usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2009. godini, Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području Općine Trnovo u 2010. godine, Odluka o …