Početna / Javni pozivi/oglasi (stranica 5)

Javni pozivi/oglasi

Juli, 2017

Juni, 2017

 • 21 Juni

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

Maj, 2017

April, 2017

 • 27 April

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

Mart, 2017

 • 31 Mart

  O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

 • 31 Mart

  O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

 • 7 Mart

  JAVNI POZIV (jednokratna novčana pomoć)

  Na osnovu člana 3. Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo¨, broj 9/17),člana 10. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu   ( „Službene novine Kantona Sarajevo „, broj 9/17)  i člana 24. Statuta  Općine Trnovo(„Službene novine Kantona Sarajevo „,broj 12/08 ) općinski načelnik raspisuje :                      JAVNI …

Januar, 2017

 • 30 Januar

  JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKO VIJEĆE Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of  Trnovo MUNICIPALITY COUNCIL   Komisija za javna priznanja     Na osnovu člana 7.Pravilnika o kriterijima za dodjelu  javnih priznanja Općine Općine Trnovo, (“Službene novine …

 • 23 Januar

  JAVNI POZIV

    Na osnovu člana 38. tačka 2. Statuta Općine Trnovo (“ Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/08), Općinski načelnik objavljuje   JAVNI POZIV a) za iskazivanje interesa za prekvalifikaciju b) za iskazivanje interesa za pokretanje malog biznisa c) za iskazivanje interesa za učenje stranih jezika   a) Pozivaju se svi …

 • 5 Januar

  JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO FBiH

  Na osnovu člana 2.12 stav 5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16 ), člana 24. Statuta Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08) i člana 7. Upustva o …